Home / Groep 5 / Rekenen / Hoofdrekenen
 

delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Keer
Keer
Geldsommen
Geldsommen
Getallenlijn
Getallenlijn
Hoofdrekenen
Hoofdrekenen
Klokkijken
Klokkijken
Kommagetallen
Kommagetallen
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Gemiddeld
Hoofdrekenen erbij
Gemiddeld
Hoofdrekenen eraf
Gemiddeld
Hoofdrekenen delen
Gemiddeld
Hoofdrekenen vermenigvuldigen
  Makkelijk
Hoofdrekenen tafel 1 tm 5
  Gemiddeld
Hoofdrekenen tafel van 6
  Moeilijk
Hoofdrekenen tafel van 7
  Moeilijk
Hoofdrekenen tafel van 8
  Moeilijk
Hoofdrekenen tafel van 9
  Moeilijk
Hoofdrekenen tafel van 8 en 9
  Moeilijk
Hoofdrekenen tafel van 6 tm 10
  Moeilijk
Hoofdrekenen alle tafels door elkaar