Home / Groep 5 / Rekenen / Keer
 

delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Keer
Keer
Geldsommen
Geldsommen
Getallenlijn
Getallenlijn
Hoofdrekenen
Hoofdrekenen
Klokkijken
Klokkijken
Kommagetallen
Kommagetallen
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Makkelijk
Tafel van 1 t/m 5
Makkelijk
Tafel van 6
Makkelijk
Tafel van 7
Makkelijk
Tafel van 8
Makkelijk
Tafel van 9
Makkelijk
Tafel van 8 en 9
Makkelijk
Tafel van 6 t/m 10
Makkelijk
Alle tafels door elkaar