Home / Groep 5 / Rekenen / Delen
 

delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Keer
Keer
Geldsommen
Geldsommen
Getallenlijn
Getallenlijn
Klokkijken
Klokkijken
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Makkelijk
Delen t/m 50
Makkelijk
Delen t/m 100
Makkelijk
Delen t/m 250