Home / Groep 8 / Rekenen / Meten
 

Breuken
Breuken
delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Hoofdrekenen
Hoofdrekenen
Keer
Keer
Kommagetallen
Kommagetallen
Getallenlijn
Getallenlijn
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Makkelijk
Afstandsmaten
Makkelijk
Gewichtsmaten
  Gemiddeld
Kies uit 3 antwoorden
  Gemiddeld
Kies uit 3 antwoorden
  Moeilijk
Intypen
  Moeilijk
Intypen
Makkelijk
Inhoudsmaten