Home / Groep 7 / Rekenen / Meten
 

Breuken
Breuken
delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Keer
Keer
Getallenlijn
Getallenlijn
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Makkelijk
Afstandsmaten
Makkelijk
Gewichtsmaten
Makkelijk
Inhoudsmaten
  Gemiddeld
Kies uit 3 antwoorden
  Gemiddeld
Kies uit 3 antwoorden
  Moeilijk
Intypen
  Moeilijk
Intypen