Home / Groep 6 / Rekenen / Getallen
 

delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Hoofdrekenen
Hoofdrekenen
Keer
Keer
Geldsommen
Geldsommen
Getallenlijn
Getallenlijn
Klokkijken
Klokkijken
Kommagetallen
Kommagetallen
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Makkelijk
Getallen vergelijken
Makkelijk
Buurgetallen
Makkelijk
Grootste getal
Makkelijk
Kleinste getal
Makkelijk
Goede teken invullen
Makkelijk
Tellen - sprong is 1
Makkelijk
Tellen - sprong is 2
Makkelijk
Tellen - sprong is 3
Makkelijk
Tellen - sprong is 5