Home / Groep 5 / Begrijpend lezen / Beroepen
 
 
Lees de tekst en maak de vraag
   
0
0
 

   
Straaljager

Vliegtuigen maken lawaai en vaak niet zo'n klein beetje ook. Dat lawaai beweegt zich als een geluidstrilling door de lucht naar ons oor toe. De snelheid waarmee geluid zich voortbeweegt is zo'n 340 m per seconde, oftewel 1200 km per uur! Wanneer een vliegtuig die snelheid nadert, betekent dit dat het geluid dat door het vliegtuig wordt veroorzaakt niet meer weg kan: de trillingen hopen zich op. Dat gaat natuurlijk niet lang goed. De opgehoopte trillingen zoeken een uitweg en er ontstaat zo een schokgolf. Bij een schokgolf worden de temperatuur en de druk om de lucht heel even heel groot. Aangezien ..... zich sneller kan voortplanten bij een hogere temperatuur vindt het zo een manier om te ontsnappen. Omdat de schokgolf maar heel even bestaat horen wij al het opgehoopte geluid in één keer: boem!
 
Hoe beweegt lawaai zich door de lucht voort?
als een gehoorapparaat
als een golfbeweging
als een geluidstrilling
Wil je je scores bijhouden en stickers verdienen? Maak dan een leerling account aan.