Home / Groep 7 / Rekenen / Getallen
 

Breuken
Breuken
delen
Delen
Erbij
Erbij
Eraf
Eraf
Cijferen
Cijferen
Getallen
Getallen
Keer
Keer
Getallenlijn
Getallenlijn
delen
Meten
Redactiesommen
Redactiesommen
Splitsen
Splitsen
   
 
Makkelijk
Getallen vergelijken
  Makkelijk
Vergelijken tot 1000
  Makkelijk
Vergelijken tot 2500
  Makkelijk
Vergelijken tot 5000
Makkelijk
Buurgetallen
Makkelijk
Grootste getal
Makkelijk
Kleinste getal
Makkelijk
Goede teken invullen
Makkelijk
Tellen - sprong is 1
Makkelijk
Tellen - sprong is 2
Makkelijk
Tellen - sprong is 3
Makkelijk
Tellen - sprong is 5
Makkelijk
Tellen - sprong is 10
Makkelijk
Tellen - sprong is 25